neděle 4. prosince 2016

Setkání členů a přátel Radioklubu KyjovDrazí přátelé, kamarádi!
Zveme Vás na tradiční posezení v „Hospůdce u Lokálky“ 
ul. Nádražní 1501, ve Bzenci.

Sejdeme se  ve středu 28. 12. 2016 u krbu od 14 hodin.

Těšíme se na viděnou
OK2KYK              

středa 16. listopadu 2016

Poděkování těm, kteří nás podporují

Na naši činnost přispělo a přispívá mnoho kamarádů a vyjmenovat všechny bude práce na delší dobu. Proto zatím uvádím významnější sponzory, kteří nás podporují. Kliknutím zobrazíte jejich stránky.

Město Kyjov
Město Vracov
DDM Vracov
Flajzar
Sdružení sportovních svazů ČR

Za pomoc všem děkujeme.

úterý 15. listopadu 2016

Radioamatérský kroužek pokračuje i ve školním roce 2016 - 2017

Mladí radioamatéři se letos mohou scházet na DDM ve Vracově ve středu od 16 do 17.30 hodin. Kromě pravidelných schůzek, na kterých právě probíhá výuka morse jsou pro přihlášené členy připraveny sobotní výlety do přírody s vysíláním z vrcholů.

Každou třetí neděli v měsíci se účastníme závodu VKV Provozní aktiv a výsledek posíláme do soutěže Mistrovství ČR juniorů na VKV. Za příznivých podmínek vysíláme z okolních kopců (Náklo, Babí lom, Šibenický vrch), v zimě z chaty na Paniháji nebo z učebny DDM ve Vracově.

Letošní rok se budeme víc věnovat zlepšení provozních dovedností - správně naladit stanici, dodržovat pravidla pro spojení. Byl bych rád, když se zvýší aktivita posluchačů.

Členové kroužku se částečně obměnili, v současné době jsou přihlášeni:
Zdeněk Foltýn, Adam Sýkora, Marek Miklenda, Vítek Širůčka, Miroslav Riedl,
Martin Miklenda, David Koutný a Vojta Šimeček.

Kdyby měl ještě někdo zájem, může se kdykoliv přihlásit.

Mladý sportovec
RK Kyjov a radioamatérský kroužek od září 2016 do října 2017 realizuje projekt
Mladý sportovecsportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití 
vyhlášený Sdružením sportovních svazů ČR

Cílem projektu je zvýšení fyzické zdatnosti mládeže. V našem případě jsme zvolili 
turistické výlety do přírody, které jsme spojili s aktivací vrcholů SOTA.pátek 4. března 2016

Je radioamatérský koníček odsouzen k zániku?

   Zpomal, zastav se na chvíli a uklidni své myšlenky. Vypni televizor, mobil, tablet… usedni k radiopřijímači a nasaď si sluchátka. To, co uslyšíš nejsou vymyšlené zvuky počítačových her. Jsou to skutečné zvuky éteru, který je dnes stejně záhadný a přitažlivý jako v dobách, kdy psal Otakar Batlička své dobrodružné povídky. Telegrafní značky zvoní, spojují se do slov, slova tvoří věty a my čteme zprávu, kterou posílá jeden kamarád druhému na vzdálenost mnoha tisíců kilometrů. Přesně tak, jako před sto lety.
   Telegrafní spojení se dnes již profesionálně nepoužívá. Nahradily a překonaly ho moderní systémy a nové převratné technologie a vynálezy. Také radioamatéři dnes častěji používají továrně vyráběné radiostanice, moderní anténní systémy, využívají výhody počítačových sítí a používají počítače. Dorozumívají se kromě morseových značek také různými digitálními druhy provozu.
   Avšak to původní kouzlo, romantiku, dobrodružství a vzrušení můžeš prožívat i dnes. Rádiové vlny neznají hranice, radioamatéři tvoří společenství, které nečiní rozdílu mezi národnostmi ani společenským postavením operátorů. Není vyloučeno, že ti na výzvu odpoví americký kosmonaut, španělský král, arabská princezna, brazilský rybář nebo polský pilot, který právě letí do Singapuru. Schovávám si potvrzené spojení s devítiletým chlapcem Yoshikou z Mariánských ostrovů a také ručně vypsaný QSL lístek od 93 letého Gejzy z Košic.

   Již šestý rok pracuje při Domě dětí a mládeže ve Vracově radioamatérský kroužek. Každé druhé úterý z celého okresu Hodonín dojíždí do Vracova devět chlapců. Kromě úterních schůzek se zúčastňují závodů a soutěží, například Mistrovství ČR juniorů na VKV a také Mistrovství ČR mládeže v radioelektronice. Původní činnost měla být hlavně vysílání na amatérských pásmech, výuka zkratek, kódů a provozních dovedností. V současné době se také věnujeme stavbě elektronických výrobků. Přestože se neustále snažíme o propagaci, nových zájemců je stále méně. V září 2015 jsme zvali mládež na Dny otevřených dveří - a nepřišel ani jeden zájemce.
   Radioamatér přitom rozvíjí a zdokonaluje mnoho svých schopnosti. Učí se cizí jazyky, zajímá se o zeměpis, rozvíjí své technické dovednosti, manuální zručnost, ale také svoji fantazii. Mnoho stanic pracuje s krátkodobě přidělenými značkami, které připomínají nejrůznější historické i současné společenské, kulturní nebo sportovní události.

   Doba se mění, ale přesto nevěřím, že již úplně vymizeli romantici a dobrodruzi. Lidé stále chodí pěšky po horách, pádlují na kánoi, běhají maraton. Proč to dělají? Našli v té činnosti zábavu, mají z toho radost. A u rádia je to stejné. 
   Máš zájem si poslechnout, co lze slyšet na radioamatérských pásmech, prohlédnout si nebo si i zkusit obsluhovat radiostanici? Nebo se chceš jen na něco zeptat? Jsi-li chlapec/muž nebo děvče/žena starší 10 a mladší 99 let, potom neváhej a ozvi se. A když ne, tedy si alespoň přečti některé povídky z knížek Tanec na stožáru, Na vlně 57 metrů nebo Tábor ztracených.

   Kontakt: 
Jan Paclt, OK2BUT, Jezerní 431, 696 42 Vracov, mobil: 737 284 776, e-mail: ok2but@seznam.cz